Luft/luftvattenvärmepump

Lluftvattenvärmepump

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med luft/vattenvärme.

Med en luft/vattenvärmepump får du värme från luften även när det är kallt ute

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värmen ur uteluften. Tillsammans med den medföljande innedelen så blir luft-vattenvärmepumpen ett komplett värmesystem. Till skillnad från luft/luftvärmepumpar är denna typ av värmepump kopplad till ert vattenburna värmesystem och producerar både värme och varmvatten.

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

En luftvattenvärmepump vinner precis som en luft-luft energi från uteluften, skillnaden består i värmedistributionen på insidan av huset. En luft-vattenvärmepump kopplas till det vattenburna uppvärmningssystemet och sprider alltså värmen via samma vattenradiatorer som användes innan konverteringen.

Moderna luft-vattenvärmepumpar har inverterstyrning (varvtalsstyrning) på kompressorn som gör att pumpen anpassar sin avgivna effekt till husets behov. Invertern ger många fördelar, bland annat en bättre verkningsgrad än den klassiska on/off-kompressorn.

Hur mycket sparar man?

Luft-vattenvärmepumpar är mer väderberoende än bergvärmepumpar. Det har att göra med att luftens temperatur varierar kraftigt under året medan temperaturen i berget är relativt jämn. Det innebär att milda vintrar är luft-vatten väl så bra som bergvärme men blir det en kall vinter går bergvärmepumparna billigare. En fördel med Luft-vatten är att man normalt inte behöver något tillstånd från kommunen vilket gör att leveranstiden blir kortare än för bergvärmepumpar.

Klimatteknik erbjuder en kostnadsfri kalkyl på hur mycket just ert hus skulle kosta att värma med en luft-vattenvärmepump.

Fördelar med en luft/luftvattenvärme

Sparar pengar

Genom att komplettera ett befintligt vattenburet värmesystem kan du spara pengar.

Miljövänligt

Återvinner den lagrade solenergi som finns i luften omkring oss. Det är energi som är både befintlig och förnybar.

Enkelt att installera

Du behöver varken borra eller gräva.

Skaffa luft/vattenvärme – så går det till

Klimatteknik erbjuder inte fasta priser på luft-vattenvärmeinstallationer. På telefon kan vi efter att vi fått information om era behov ge en prisuppskattning. För att komma vidare i processen kommer vi gärna på ett kostnadsfritt hembesök. Ni få då en offert med ett fast pris. Klimatteknik ombesörjer sedan hela jobbet: Demontering av gammalt system och komplett nyinstallation. Vi har anställda vvs-montörer, kyltekniker och elektriker vilket innebär att vi gör hela entreprenaden själva.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Vi väljer enbart kvalitetsleverantörer med goda garantivillkor.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.