Luft/luftvärmepump

Luftvärmepumpar

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert för en luft/luftvärmepump i ditt hus.

Med årlig service får du skön värme under lång tid

En luft-luftvärmepump hämtar värmen från uteluften och värmer luften inomhus. Luft-luftvärmepumpar passar bra för hus med öppen planlösning och kan vara ett komplement för dig som har direktel. Luft-luftvärmepumpar kallas också komfortvärmepumpar, eftersom de även kan kyla huset varma dagar.

Hur fungerar en luft-luftvärmepump?

Luftvärmepumpen består av en utedel och en innedel som kopplas samman med rör till ett slutet system. Genom att utnyttja förhållandet mellan tryck och temperatur vinner värmepumpen energi från uteluften. Värmen hämtas med en frostskyddad vätska, köldmediet. När köldmediet har värmts upp till c:a 55 ˚C forslas det genom rören till innedelen där det kyls av en kondensor och en fläkt. Fläkten blåser då in värme i huset och när köldmediet har kylts går det tillbaka ut till utedelen.

Hur mycket sparar man?

Besparingen med en Luft-Luft kan ligga på allt mellan 30 % och 60 % av uppvärmningskostnaden (totalkostnaden minus varmvatten och hushållsel) beroende på hur lämplig planlösning man har och pumpens placering.

Vad kostar den?

Klimatteknik presenterar normalt inte priser på hemsidan. Anledningen till detta är att varje installationsförutsättning är unik. Vi besöker er kostnadsfritt och lämnar en offert med ett fast pris.

Hur bra är den ekonomiska investeringen?

Normalt sett är det ekonomiskt mycket fördelaktigt att satsa pengar på en luftvärmepump. Återbetalningstiden brukar ligga på cirka 3-4 år.

Fördelar med en luft/luftvärmepump

Luftvärmepumpar är miljövänligt

Värmepumpen återvinner den solvärme som finns lagrad i luften omkring oss. Solvärme är en befintlig och förnybar energikälla.

Ger bra besparning

I förhållande till investeringskostnaden ger en luft/luftvärmepump en bra besparing.

Snabb installation

Oftast kan du redan samma dag börja spara pengar på din uppvärmning.

Funkar även som luftkonditionering

Går att köra som air conditioner på sommaren.

Skaffa luft/luftvärme – så går det till

Boka ett kostnadsfritt hembesök via hemsida eller telefon. Vi kommer överens om placering av innedel och utedel baserat på funktion och utseende.

Vid utbyte av befintlig anläggning behövs normalt inget hembesök – ring oss!

Efter accepterad offert bokar vi en installationstid. Installationen blir normalt sett klar på samma dag som den påbörjas. Strax före jul brukar vi ha som mest att göra så var ute i god tid om ni önskar snabb installation.

När maskinen är monterad och klar, tänk på att hålla rent filter enligt manualen samt att byta reningsfilter vid behov.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Vi väljer enbart kvalitetsleverantörer med goda garantivillkor.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.