Frånluftsvärme

Frånluftsvärme

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med frånluftsvärme.

Dra nytta av ventilationen med frånluftsvärme

Klimatteknik säljer frånluftsvärmepumpar från IVT och NIBE. Vi erbjuder kompletta utbytesinstallationer inklusive bortforsling av befintlig frånluftsvärmepump.

Har man en frånluftsvärmepump idag som havererat kan man även byta till bergvärme eller luft/vattenvärme. Då krävs antingen en fläkt eller en frånluftsmodul för att hand om ventilationen. Det blir naturligtvis en högre investeringskostnad men å andra sidan en längre energiförbrukning och ett ökat värde på huset.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepumpen ventilerar huset och återför sedan energin till varmvattnet och värmesystemet. Rent praktiskt går det till så att en fläkt suger ut ventilationsluft ur husets samtliga våtutrymmen. Därigenom bildas ett svagt undertryck, varför luft från övriga rum söker sig till våtutrymmena och ny uteluft ”dras” in genom ytterväggarnas luftdon (ventiler) och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.

Man sparar cirka 35% av uppvärmningskostnaden.

Så fungerar en Frånluftsvärmepump

A. Uteluft tas in i huset.
B. Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon.
C. Den uppvärmda rumsluften tas in i kanalsystemet.
D. Den varma rumsluften leds till frånluftsvärmepumpen.
E. Frånluftsvärmepumpen försörjer huset med varmvatten alternativt både varmvatten och rumsvärme.
F. När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen på rumsluften har då sänkts, eftersom värmepumpen har tagit tillvara på energin i rumsluften (se ”Kylkretsens funktionsprincip”).
G. Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal.

Fördelar med frånluftsvärme

Löser flera behov

Med frånluftsvärme får du både värme och tappvatten.

Ger ett bra inomhusklimat

En frånluftsvärmepump ger effektivare ventilation och därmed ett bättre inomhusklimat.

Frånluftsvärme är miljövänligt

Du tar vara på varmluft som annars bara skulle ha ventilerats ut.

Går att kombinera med andra värmepumpar

Att kombinera med en berg,- jord, eller sjövärmepump ger dig dubbel effekt och maximal besparing.

Skaffa frånluftsvärme – så går det till

Vid ett byte av befintlig frånluftsvärmepump så rekommenderar vi att ni kontaktar oss per telefon. Efter order så bokar vi installationstid relativt snart. På morgonen kommer installatören och demonterar den befintliga värmepumpen. Lagom till frukostrasten kommer ett bärarlag och bär ut den gamla och in den nya värmepumpen. De tar med sig den gamla anläggningen till återvinningen – smidigt för dig som kund. Installatören kopplar in den nya och allt blir klar på samma dag.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Vi väljer enbart kvalitetsleverantörer med goda garantivillkor.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.