Service

Service av värmepumpar

Boka service

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att boka ett servicebesök.

Med årlig service får du skön värme under lång tid

Vår erfarenhet är att man tjänar på att göra en service då man dels minimerar risken för driftstopp, dels försäkrar sig om att maskinen går med bästa möjliga verkningsgrad. Återkommande service ger även än längre livslängd (jämför med en bil).

I servicen ingår:

  • Resa
  • Kontroll av anläggning
  • Mätning av tryck i anläggning
  • Grovrengörning av anläggning

Servicen tar cirka 30-45 minuter. Servicemannen fyller i ett protokoll som sedermera bifogas med fakturan. Skulle vi uppdaga ett fel på värmepumpen kan vi ofta laga det på plats. Kan vi inte det så får du ett kostnadsförslag. Vi servar de flesta fabrikat, och alla typer av värmepumpar.

Har du köpt en värmepump av oss brukar vi skicka ut ett vårerbjudande på service. Då säljer vi servicen till ett förmånligare pris. Det kan vi göra då vi kan samordna många service och få bättre körplanering för montörerna. Vill du hänga med på detta så kontakta oss via kontaktformuläret så skickar vi ett erbjudande även till dig som inte köpt pumpen av oss.

Fördelar med årlig service

Försäkra dig om skön värme

En regelbunden service är den bästa försäkringen för att din värmepump ska ge dig skön värme, år efter år.

Servicen blir av

Du slipper komma ihåg att boka service. I god tid innan servicetillfället tar vi kontakt med dig för att komma överens om tid.

Viktigt att veta om service av värmepumpar

Företag som installerar och utför service på värmepumpar måste enligt lag vara certifierade. Om en installation eller service utförs felaktigt kan det innebära att du inte får den energibesparing du förväntat dig. Värmepumpens livslängd kan dessutom förkortas.

All vår service utförs av egen personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Service luft-luftvärmepump

Lamellerna innanför locket på din inomhusdel skyddas från smuts av grovfilter. Håller du rent dessa filter enligt manualen så håller sig lamellerna smutsfria längre än om du slarvar med rengöringen. Även om du håller filtren rena så kommer med tiden smuts att leta sig in mellan lamellerna. Tyvärr leder smutsen till sämre verkningsgrad. Det vill säga, kompressorn i utedelen får jobba hårdare för att producera samma mängd värme som tidigare. En viktig del av vår service är att rengöra mellan lamellerna. Vi använder ett specialmedel som är framtaget för just värmepumpar. I samband med service byter vi vid behov era rengöringsfilter.

All vår service utförs av egen personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Service bergvärmepump och luft-vattenvärmepump

Kontroll av historisk och aktuell driftinfo ger oss en bild av hur er värmepump mår. Vi motionerar ventiler och kontrollerar att allt står rätt till. Behöver någon radiator flödesjusteras för att ni skall få jämnare värme gör vi det i samband med service värmepump.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet med servicen så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om alla steg i servicen av din värmepump.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.