Luftkonditionering

Luftvärme

Kontakt

Kontakta Susanne Jensen för mer information om luftkonditionering till hemmet eller företaget:

Vi har luftkonditionering till hemmet och företaget

För att åstadkomma ett behagligt inomhus-klimat när det är som varmast behövs luftkonditionering (AC). Våra kylaggregat både filtrerar, avfuktar och kyler inomhusluften.

Efterfrågan på air conditioner i sovrummet ökar kraftigt i Sverige. Det är egentligen inte så konstigt, att ha AC i bilen ser vi som självklart och vi tillbringar ju mycket mer tid i sovrummet. Kontakta oss för offert på bra luftkonditioneringsaggregat till hemmet!

Människans förmåga att arbeta effektivt är i hög grad beroende av inomhusklimatet. Flera undersökningar visar att prestationsförmågan minskar och att hälsoproblem ofta uppstår när det blir för varmt inomhus. En investering i en bra kylanläggning är en investering för framtiden, kunder och personal trivs bättre på sommaren om det finns AC. Kontakta oss för offert på bra luftkonditioneringsaggregat till jobbet!

Vad är luftkonditionering (AC)?

Luftkonditionering är en teknisk process avsedd att kyla inomhusluft till rumstemperatur vid hög utomhustemperatur. Luftkonditionering fungerar oftast enligt samma princip som ett kylskåp och en värmepump.

Till skillnad från värme kan kyla inte produceras. När man kyler ett ämne avlägsnar man istället värmen som finns i det. I den typen av luftkylare som används i luftkonditioneringar och kylskåp görs detta genom att man använder sig av principen att om en vätska övergår från ett högt tryck till ett lägre, kommer vätskan att absorbera värme ifrån omgivningen.

Alla luftvärmepumpar kan ge AC. Förhållandet är dock inte omvänt. Det vill säga att en maskin tillverkad för AC-marknaden med värmepumpsfunktion normalt fungerar ganska dåligt som värmepump i vårt kalla klimat. Man skall även tänka på att det krävs cirka en dubbelt så stor maskin för att kyla ett rum som att värma det.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.